Dosegajte komunikacijsko odličnost in maksimizirajte vaše prodajne priložnosti s pomočjo individualizirane komunikacije.

Dosegajte komunikacijsko odličnost in maksimizirajte vaše prodajne priložnosti s pomočjo individualizirane komunikacije.

S pomočjo COCOS Campaign Management orodja vam lahko ponudimo celostno storitev upravljanja in izvajanja "pametnih" trženjskih kampanj, ki obsega:

  • izbiro in nastavitev ciljnih segmentov,
  • prioritetno izbiro pravil in komunikacijskih/distribucijskih kanalov (pošta, mass email, mass SMS; izhodna klicna akcija, itd.),
  • nastavitev urnika/izvedbe akcije oziroma zaporednih aktivnosti znotraj ene akcije,
  • spremljanje uspešnosti komunikacije.

COCOS Campaign Management predstavlja močno orodje, ki omogoča hitro ustvarjanje, spreminjanje in upravljanje trženjskih komunikacijskih kampanj od preprostih do zapletenih, "multi/cross channel" kampanj.

Pri tem lahko aktivnosti organiziramo v hierarhijo pri čemer vsaka marketinška kampanja lahko vsebuje več različnih promocijskih aktivnosti (npr. spremljaj odzive na internet straneh -> pošlji e-mail vsem, ki so se odzvali na povabilo na internetni strani -> pošlji po pošti nagradni kupon vsem VIP gostom, itd.) in tako lahko tvori kompleksno integrirano marketinško kampanjo iz vidika komunikacije s kupcem.