POTREBE VAŠIH STRANK LAHKO SPREMINJAMO V VAŠO DODANO VREDNOST SAMO Z NAJBOLJŠIMI STROKOVNJAKI

POTREBE VAŠIH STRANK LAHKO SPREMINJAMO V VAŠO DODANO VREDNOST SAMO Z NAJBOLJŠIMI STROKOVNJAKI

ProKontaktov svetovalec

Odlična uporabniška izkušnja se začne z odličnimi ljudmi - dobro usposobljenimi, da lahko obravnavajo potrebe vaših strank in zanje ustvarjajo dodano vrednost.

V kontaktnem centru ProKontakt delajo le najboljši ljudje! Usposobljeni v našem lastnem izobraževalnem centru Call.Center.College, kjer že vrsto let bogatimo svojo zakladnico komunikacijskih in tehnoloških znanj s konkretnimi primeri iz slovenske in tuje prakse.

Naši svetovalci razpolagajo s poglobljenimi komunikacijskimi znanji in veščinami, sposobnostjo sočasnega več projektnega dela in bogatimi znanji ter izkušnjami na področju upravljanja odnosov s strankami, proaktivnega komuniciranja in sočasnih interakcij preko različnih komunikacijskih kanalov.

Upravljanje in svetovanje

Naša ekipa šteje več kot 70 sodelavcev, ki so strokovnjaki na svojih področjih in vam na razpolago.

  • Za koordinacijo, nadzor in usmerjanje agentov skrbijo posebej za to delo usposobljeni vodje. Primerno izbrani, da ustrezajo kriterijem zanesljivega, odgovornega in čuječega sogovornika, hkrati pa jih odlikujejo bogate izkušnje v zagotavljanju podpore strankam.
  • Vodje projektov razpolagajo z bogatimi izkušnjami pri izvajanju in upravljanju sistemov za podporo strankam v različnih industrijah. Skupaj z naročnikom analizirajo njegove potrebe in želje, ter svetujejo kako opredeliti, razviti in izvajati najustreznejše rešitve, s ciljem, da naročniki zagotovijo odličnost v uporabniški izkušnji in konkurenčno prednost pri izvajanju storitev.
  • Lasten R&D oddelek, ki deluje na razvoju lastnih inovativnih COCOS produktov in rešitev, za podporo kontaktnim centrom, upravljanja večkanalnih storitev sodelovanja s strankami, itd.
  • Oddelek tehnične podpore, ki zagotavlja zanesljivo 24/7/365 tehnično pomoč in svetovanje.

Skrb za kvaliteto

Razvit lasten QCC program - program za spremljanje kvalitete dela.

Kvalitetno izvajanje storitev je za naše delo ključnega pomena. Pri tem sledimo smernicam:

  • pogodbenih partnerjev,
  • internemu komunikacijskemu kodeksu in obnašanju
  • navodilom QCC programa, ki se izvaja redno, mesečno in obsega preverjanje kvalitete dela vsakega agenta.

Zavedamo se pomembnosti zagotavljanja informacijske varnosti, zato delujemo skladno z ustrezno varnostno zakonodajo skladno sistemu za upravljanje varovanja informacij - ISO/IEC 27001:2005.

Razvit sistem mesečnega nagrajevanja, ki vključuje poleg rezultatov QCC programa tudi druga merila, ki vplivajo na kvaliteto izvajanja storitev, in s tem kvaliteto dela.